ФК СТОЛИЦЯ 2006 р.н.

Інформація про склад дитячої футбольної команди Столиця 2006 р.н.


1. Володько Олександр Iванович                 18 08 2006

2. Сахаров Владислав Олексiйович             08 03 2006

3. Чiхiрев Олександр Юрiйович                   19 11 2006

4. Хруст Дмитро Дмитрiйович                       30 12 2006

5. Янкелевич Матвiй Максимович                 10 01 2006

6. Козiевский Данило Вiталiйович                  20 10 2006

7. Бокарев Роман Олександрович                 06 10 2006

8. Фомiчов Тимофiй Iгорович                          07 08 2006

9. Сабадаш Олександр Олександрович        01 07 2006

10. Рубцов Олександр Денисович                 25 02 2006

11. Старiков Оскар                                          29 09 2006

12. Кирилаш Данило Викторович                   17 07 2006

13. Греськов Олександр Олександрович       22 11 2006

14. Пилипенко Назар Миколайович               20 12 2006

15. Терновий Денис Сергійович                    22 01 2006

16. Коновал Данило Кирилович                     05 05 2006